Πρακτική άσκηση στην εταιρεία «Alpha Bank»

Πρακτική άσκηση στην εταιρεία «Alpha Bank»

Η Alpha Bank δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές / τριες να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στο δίκτυο των καταστημάτων της.

H θέση αφορά αποκλειστικά την απασχόληση μέσω ΕΣΠΑ φοιτητών των Τμημάτων
α. Διοίκησης Επιχειρήσεων,
β. Διοίκησης Τουρισμού,
γ. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για χρονικό διάστημα που ορίζεται από τη Σχολή.

O e-Advisor θα ασχολείται με την υποστήριξη και την εκπαίδευση των Πελατών της Τραπέζης ως προς την εύρεση του βέλτιστου δικτύου εξυπηρετήσεως ενισχύοντας την ανθρωποκεντρική αντιμετώπισή τους προκειμένου για τη μετάβαση στη χρήση νέων ψηφιακών τεχνολογιών. Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει πελατοκεντρική προσέγγιση, εξοικείωση με ψηφιακά τεχνολογικά μέσα, επικοινωνιακές δεξιότητες, εξωστρέφεια, προσαρμοστικότητα και ευρεία αντίληψη ενός επιχειρησιακού περιβάλλοντος.

Οι κύριες αρμοδιότητες της θέσεως συνοψίζονται στα κάτωθι καθήκοντα:
– Υποστήριξη Πελατών Δικτύου Καταστημάτων προκειμένου για την πλοήγησή τους στα ψηφιακά δίκτυα της Τραπέζης (Κέντρα Αυτόματων Συναλλαγών, ATM, myAlpha Web, myAlpha Mobile)
– Επίλυση αποριών Πελατών, συλλογή και καταγραφή προτάσεων βελτιώσεως χρήσεως των συστημάτων της Τραπέζης
– Δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και αποτελεσματικής αλληλεπιδράσεως με τους Πελάτες
Προϋποθέσεις
– Δυνατότητα μετακινήσεως σε Καταστήματα εντός Nομού Αττικής
– Άριστη χρήση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας
– Επικοινωνιακές δεξιότητες, εξωστρέφεια, ευελιξία, προσαρμοστικότητα
– Εξοικείωση με την τεχνολογία, τα ψηφιακά μέσα, τις εφαρμογές διαδικτύου (Internet)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προωθήσουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση career@alpha.gr αναγράφοντας απαραιτήτως στο θέμα τη λέξη “e-Advisor”.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού της Alpha Bank στους αριθμούς τηλεφώνου 2103265951, 2103265956 και 2103265909.