Πληρωμές Δεκεμβρίου 2019

Πληρωμές Δεκεμβρίου 2019

Ανακοινώνεται προς όλους τους φοιτητές που πραγματοποιούν την Πρακτική Άσκηση τους, ότι δεν θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές του μηνός Δεκεμβρίου 2019, για όσους δεν έχουν στείλει ηλεκτρονικά το έντυπο αναγγελίας έναρξης Πρακτικής άσκησης φοιτητών (ΕΡΓΑΝΗ – Έντυπο Ε3.5), στο αντίστοιχο γραφείο Πρακτικής Άσκησης των 2 Πανεπιστημιουπόλεων.