Πίνακας αποτελεσμάτων τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών

Πίνακας αποτελεσμάτων τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών

Ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές/τριες που επελέγησαν βάσει των κριτηρίων της πρόσκλησης της 17-06-2024 για τη χρηματοδότηση της Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ είναι αυτοί/τες με τους κάτωθι Αριθμούς Μητρώου:

1. 20677016
2. 20677089
3. 19677096
4. 20677090

Μπορείτε να δείτε το πρακτικό αξιολόγησης εδώ.