Πίνακας αποτελεσμάτων τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Πίνακας αποτελεσμάτων τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές/τριες που επελέγησαν βάσει των κριτηρίων της πρόσκλησης της 20-02-2023 για τη χρηματοδότηση της Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ είναι αυτοί/τες με τους κάτωθι Αριθμούς Μητρώου:

1. 48347007
2. 48346963
3. 18387213
4. 18387294
5. 50106745
6. 18387076
7. 18387202
8. 18387054
9. 50107091
10. 48346271

Μπορείτε να δείτε το πρακτικό αξιολόγησης εδώ.