Πίνακας αποτελεσμάτων τμήματος Μαιευτικής

Ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές/τριες που επελέγησαν βάσει των κριτηρίων της πρόσκλησης της 08-10-2020 για τη χρηματοδότηση της Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ είναι αυτοί/τες με τους κάτωθι Αριθμούς Μητρώου: 1. 65515139 2. 65515151 3. 65515142 4. 65514077 5. 65515134 6. 65515076 7. 65515110 8. 65515033 9. … Συνεχίστε να διαβάζετε το Πίνακας αποτελεσμάτων τμήματος Μαιευτικής.