Πίνακας αποτελεσμάτων τμήματος Μαιευτικής (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές/τριες που επελέγησαν βάσει των κριτηρίων της πρόσκλησης της 08-10-2020 για τη χρηματοδότηση της Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ είναι αυτοί/τες με τους κάτωθι Αριθμούς Μητρώου: 1. 65515130 2. 65515151 3. 65516168 4. 65516149 5. 65516061 6. 65516041 7. 65515142 8. 65514077 9. … Συνεχίστε να διαβάζετε το Πίνακας αποτελεσμάτων τμήματος Μαιευτικής (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ).