Ανακοίνωση για νέα παράταση των μέτρων και ημερομηνία επανέναρξης της Πρακτικής Άσκησης

Ανακοίνωση για νέα παράταση των μέτρων και ημερομηνία επανέναρξης της Πρακτικής Άσκησης

Λόγω της παράτασης των περιοριστικών μέτρων έως και τις 07/01/2021, σας ενημερώνουμε ότι η πρακτική άσκηση των φοιτητών που έχει ανασταλεί ή ακυρωθεί, δύναται να υλοποιηθεί μετά τις 15/01/2021, εκτός αν υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

Ως εκ τούτου:

Οι φοιτητές των οποίων η πρακτική άσκηση έχει ανασταλεί (δηλαδή διεκόπη λόγω των μέτρων στις 06/11/2020) θα πρέπει:

1. Να επικοινωνήσουν με τον ΦΥΠΑ ώστε να ορίσουν νέα ημερομηνία έναρξης της πρακτικής τους άσκησης η οποία θα πρέπει να είναι από 15/01/2021 και μετά

2. Να ενημερώσουν τον υπεύθυνο καθηγητή του Τμήματός τους για την ημερομηνία αυτή, ώστε ο καθηγητής να μας στείλει τον πίνακα επανέναρξης (ανάθεσης) της πρακτικής άσκησης και να γίνουν νέες συμβάσεις

Οι φοιτητές των οποίων η πρακτική άσκηση δεν πρόλαβε να ξεκινήσει (δηλαδή ακυρώθηκε λόγω των μέτρων) θα πρέπει:

1. Να επικοινωνήσουν με τον ΦΥΠΑ ώστε να ορίσουν νέα ημερομηνία έναρξης της πρακτικής τους άσκησης η οποία θα πρέπει να είναι από 15/01/2021 και μετά

2. Να ενημερώσουν τον υπεύθυνο καθηγητή του Τμήματός τους για την ημερομηνία αυτή και να του στείλουν τα απαραίτητα Συνοδευτικά Έντυπα (Έντυπο 1 σκαναρισμένο με σφραγίδα και υπογραφή από τον ΦΥΠΑ, Έντυπο 2 και σκαναρισμένη την 1η σελίδα του βιβλιαρίου της τράπεζας) ηλεκτρονικά, ώστε ο καθηγητής να μας στείλει τον πίνακα ανάθεσης και τα έντυπα, για να γίνουν οι νέες συμβάσεις

Όλα τα παραπάνω ισχύουν βάσει παράτασης των μέτρων έως και τις 07/01/2021. Αν υπάρξει και άλλη παράταση, θα υπάρξει και άλλη σχετική ανακοίνωση.

Δείτε εδώ τα τμήματα που αναγνωρίζουν την εξ αποστάσεως Πρακτική Άσκηση.