Ανακοίνωση για νέα παράταση των μέτρων και ημερομηνία επανέναρξης της Πρακτικής Άσκησης

Λόγω της παράτασης των περιοριστικών μέτρων έως και τις 07/01/2021, σας ενημερώνουμε ότι η πρακτική άσκηση των φοιτητών που έχει ανασταλεί ή ακυρωθεί, δύναται να υλοποιηθεί μετά τις 15/01/2021, εκτός αν υπάρξει νεότερη ενημέρωση. Ως εκ τούτου: Οι φοιτητές των οποίων η πρακτική άσκηση έχει … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ανακοίνωση για νέα παράταση των μέτρων και ημερομηνία επανέναρξης της Πρακτικής Άσκησης.