Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ – Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών

Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ – Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών

Το Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών ενημερώνει τους φοιτητές του τμήματος ότι για το εαρινό εξάμηνο του 2019-20 υπάρχουν δέκα πέντε (15) θέσεις πρακτικής άσκησης μέσω της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», με πιθανότητα έναρξης πρακτικής άσκησης στις 15/4/2020 και στις 1/5/2020. O αριθμός αυτός αφορά 1 θέση πρακτικής εξάμηνης διάρκειας (πτυχίο ΤΕΙ) και 14 θέσεις πρακτικής τρίμηνης διάρκειας (πτυχίο Πανεπιστημίου).

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, παρακαλούνται να καταθέσουν στην Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης ή στη Γραμματεία:
1. Αίτηση συμμετοχής
2. Αναλυτική Βαθμολογία
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4. Εκκαθαριστικό εφορίας τελευταίου οικονομικού έτους
5. Το ΑΦΜ τους και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (email) και τηλέφωνο απαραίτητα.

μέχρι και τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2020.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλη την ανακοίνωση, εδώ.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020 στη σελίδα της Πρακτικής άσκησης και στη σελίδα του τμήματος, εδώ.