Διαδικασία Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

Προϋποθέσεις για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής / τα κριτήρια ένταξης ενός φοιτητή στην Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ, καθορίζονται από τα Τμήματα, είναι αναρτημένα στις ιστοσελίδες των οικείων Τμημάτων και στην ιστοσελίδα της Πρακτικής Άσκησης, praktiki.uniwa.gr.

 

Ο Φορέας Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης (ΦΥΠΑ), στον οποίο θα πραγματοποιήσει ο φοιτητής την πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος ως Φορέας Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ», atlas.grnet.gr.

 

Ο Άτλας είναι μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (ΠΑ) με όλα τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας, δημιουργώντας μία ενιαία βάση θέσεων πρακτικής άσκησης οι οποίες είναι διαθέσιμες προς επιλογή στα Ιδρύματα.

 

Παράλληλα προσφέρει σφαιρική ενημέρωση σε θέματα που άπτονται της αγοράς εργασίας και των πρώτων βημάτων των φοιτητών σε αυτή.

Στάδια έναρξης Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

• Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος κάθε Τμήματος, δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης praktiki.uniwa.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του οικείου Τμήματος (με σύνδεσμο προς την ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης) «Ανακοίνωση έναρξης Πρακτικής Άσκησης μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ» στην οποία καλεί τους ενδιαφερόμενους φοιτητές να υποβάλλουν σχετική αίτηση.

 

• Μετά τη δήλωση του μαθήματος Πρακτικής Άσκησης από το φοιτητή, ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να συνδέεται με τους κωδικούς του Εύδοξου στο σύστημα ΑΤΛΑΣ, atlas.grnet.gr.

 

• Η αίτηση υποβάλλεται από τον φοιτητή στη γραμματεία του Τμήματός του, όπου και πρωτοκολλείται και αφορά μόνο στη συγκεκριμένη ανακοίνωση. Σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν επιλεγεί για πρακτική άσκηση στην παρούσα ανακοίνωση, η αίτησή του παύει να ισχύει. Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει εκ νέου αίτηση σε νέα ανακοίνωση που θα δημοσιεύσει το τμήμα. Ευθύνη για την έγκυρη και έγκαιρη υποβολή της αίτησης έχει αποκλειστικά ο φοιτητής.

 

• Επικοινωνία φοιτητή με πιθανό Φορέα Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης (ΦΥΠΑ) και βεβαίωση του ΦΥΠΑ ότι αποδέχεται τον φοιτητή για Πρακτική Άσκηση (Βεβαίωση αποδοχής φοιτητή & Συγκεντρωτικά στοιχεία).

 

• Βήμα: Δημιουργία Καρτέλας Προσώπου (προφίλ) στον ΕΛΚΕ

 

 1. Μπείτε στην ιστοσελίδα https://webrescom.uniwa.gr,
 2. Στο «Δημιουργία Νέου Λογαριασμού», δεξιά της σελίδας, κλικάρετε το «εδώ»,
 3. Στη νέα σελίδα που εμφανίζεται, επιλέξτε το μπλε πεδίο «Δημιουργία καρτέλας προσώπου στον Ε.Λ.Κ.Ε.»,
 4. Πληκτρολογήστε τα στοιχεία σας σε όλα τα πεδία. Ειδικότερα:
  • στο πεδίο «Δ.Ο.Υ.» βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε τη σωστή ΔΟΥ καθώς υπάρχει περίπτωση να έχει συγχωνευθεί με κάποια άλλη,
  • στο πεδίο «Επάγγελμα», επιλέξτε «Ασκούμενος Φοιτητής».
 1. Αφού συμπληρώσετε το email σας, κλικάρετε στο «Αποστολή κωδικού μιας χρήσης». Θα σας αποσταλεί email με τον κωδικό τον οποίο καταχωρείτε στο πεδίο «Κωδικός μιας χρήσης»,
 2. Στα πεδίο «Αρχεία Ταυτοποίησης», επισυνάψτε σε ένα αρχείο σε μορφή zip ή pdf:
  • τραπεζικό έγγραφο (μέσω e-banking ή 1η σελίδα τραπεζικού βιβλιαρίου) όπου αναγράφεται ο ΙΒΑΝ του τραπεζικού σας λογαριασμού και στο οποίο φαίνεστε ότι είστε ο 1ος δικαιούχος
  • έγγραφο ΑΜ.ΙΚΑ (Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου ΙΚΑ)
  • τη βεβαίωση Αποδοχής Φοιτητή/Φοιτήτριας για Πρακτική Άσκηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον ΦΥΠΑ (Φορέας Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης)
 1. Κλικάρετε το πεδίο «Βεβαιώνω πως στο αρχείο έχω συμπεριλάβει…»
 2. Ολοκληρώστε τη διαδικασία κλικάροντας το πεδίο «Δημιουργία Λογαριασμού».
 3.  Στο τέλος της διαδικασίας σας ζητείται να επιβεβαιώσετε ότι έχετε επισυνάψει και το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας. Επιβεβαιώστε το κι ας μην σας ζητείται να το επισυνάψετε.

 

• Αποστολή με email στον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Τμήματος της «Βεβαίωσης Αποδοχής Φοιτητή» και των «Συγκεντρωτικών στοιχείων».

 

Ιδιαίτερη προσοχή στα εξής:

 

– Τη «Βεβαίωση Αποδοχής Φοιτητή» υπογράφει αυστηρά ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του ΦΥΠΑ σε τρία πρωτότυπα αντίτυπα τα οποία καταθέτετε εντύπως με την προσκόμιση της σύμβασης.

 

Στο πεδίο «Α.Μ.(ΙΚΑ)» στο έντυπο με τα Συγκεντρωτικά στοιχεία συμπληρώνεται αποκλειστικά ο αριθμός που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του e-EFKA εδώ ακολουθώντας τα εξής βήματα: Μισθωτοί -> Βεβαίωση απογραφής -> Είσοδος στην υπηρεσίας βεβαίωσης απογραφής (με κωδικούς Taxisnet). Μόλις εμφανιστεί η βεβαίωση απογραφής, αντιγράφετε το “Αριθμός συστήματος ΕΦΚΑ”. Προκειμένου να δείτε το έγγραφο που θα πρέπει να επισυνάψετε στο WebRescom, κάντε κλικ στο “Πατήστε εδώ” που αναγράφεται στη σελίδα που θα βρίσκεστε.

 

Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται στο πεδίο αυτό κάποιος αριθμός ή που δεν εκδίδεται η βεβαίωση απογραφής, δεν συμπληρώνετε τίποτα στο έντυπο “Συγκεντρωτικά στοιχεία” και δεν επισυνάπτετε κάποιο έγγραφο στο WebRescom αλλά θα πρέπει εντός μίας εβδομάδας από την έναρξη της Πρακτικής σας Άσκησης να μεταβείτε σε υποκατάστημα ΕΦΚΑ – ΙΚΑ της περιοχής σας με τη σύμβαση, προκειμένου να εκδώσετε τον αριθμό μητρώου σας και να μας τον αποστείλετε.

 

• Σύνταξη του Τεύχους της «Ειδικής Σύμβασης Εργασίας για την Πρακτική Άσκηση» από το αρμόδιο Τμήμα του ΕΛΚΕ. Στη συνέχεια η σύμβαση αποστέλλεται στον Επιστημονικό Υπεύθυνο, ο οποίος μετά από τον απαραίτητο έλεγχο την προωθεί στον φοιτητή.

 

• Υπογραφή σε τέσσερα πρωτότυπα αντίτυπα της «Ειδικής Σύμβασης Εργασίας για την Πρακτική Άσκηση» μεταξύ Πανεπιστημίου, ΦΥΠΑ και φοιτητή (αρχικά υπογράφει ο φοιτητής και στη συνέχεια υπογράφει και σφραγίζει ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του ΦΥΠΑ, ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος της Πράξης και τέλος ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του ΕΛΚΕ ΠΑΔΑ). Η σειρά των υπογραφών ακολουθείται αυστηρά και δεν δύναται να τροποποιηθεί.

 

• Δύο (2) αντίτυπα επιστρέφονται στον φοιτητή, ο οποίος δίνει άμεσα το ένα στον ΦΥΠΑ, για γίνει η απαραίτητη διαδικασία στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (μπορείτε να δείτε σχετικά εδώ). Επισημαίνεται ότι η εγγραφή του φοιτητή στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ είναι υποχρεωτική και γίνεται από τους ΦΥΠΑ, το αργότερο την ημερομηνία έναρξης της Πρακτικής Άσκησης. Στη συνέχεια αποστέλλεται ηλεκτρονικά το έντυπο Ε3.5 στο αρμόδιο γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ.

 

• Ο φοιτητής παραλαμβάνει το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης (σε ηλεκτρονική μορφή) από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Τμήματος και το συμπληρώνει σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν σε αυτό.

 

• Ο φοιτητής συμπληρώνει και αποστέλλει ηλεκτρονικά το Απογραφικό Δελτίο Εισόδου στο αντίστοιχο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

Διαδικασία Λήξης Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

• Ο φοιτητής καταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματός του το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης, πλήρως συμπληρωμένο από τον φοιτητή και υπογεγραμμένο και σφραγισμένο (όπου απαιτείται) από τον επόπτη ΦΥΠΑ και τον επόπτη Καθηγητή, καθώς και οποιοδήποτε επιπλέον έγγραφο του ζητηθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος, προκειμένου να πιστοποιηθεί η επιτυχής ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.

 

• Υποβολή των αποδεικτικών πληρωμής του φοιτητή από τον ΦΥΠΑ, στην περίπτωση που ο ΦΥΠΑ συμμετέχει στην αποζημίωση του φοιτητή.

 

• Υποβολή της «Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης» από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Τμήματος στο αρμόδιο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ. Η βεβαίωση αυτή  θα είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΑΤΛΑΣ αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία Πρακτικής Άσκησης.

 

• Ο φοιτητής συμπληρώνει και αποστέλλει ηλεκτρονικά το Απογραφικό Δελτίο Εξόδου στο αντίστοιχο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

 

• Αποστολή εντύπου Ε3.5, του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ για τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης, ηλεκτρονικά, στο αντίστοιχο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ.

 

• Σε περίπτωση που ο φοιτητής πληρώνεται και από τον ΦΥΠΑ θα πρέπει με τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης να προσκομίσει και τα αποδεικτικά καταθέσεων πληρωμής στο αντίστοιχο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ.

Διευκρινήσεις σχετικά με τα απογραφικά δελτία Εισόδου και Εξόδου
 • Οι φοιτητές οφείλουν να συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια-απογραφικά δελτία που αφορούν στο πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ακ. Ετών 2022 – 2023 & 2023 – 2024 του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

 

 • Το «Απογραφικό Δελτίο Εισόδου» αφορά στους φοιτητές που έχουν ξεκινήσει την Πρακτική τους Άσκηση (άρα θα πρέπει ΟΛΟΙ να το συμπληρώσετε) και απαντάτε με ό,τι ίσχυε στην τελευταία μέρα ΠΡΙΝ την έναρξη της πρακτικής σας άσκησης.

 

 • Το «Απογραφικό Δελτίο Εξόδου» αφορά στους φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει την Πρακτική τους Άσκηση (άρα θα πρέπει ΟΛΟΙ να το συμπληρώσετε με την ολοκλήρωση της πρακτικής σας άσκησης).

 

Σας επισημαίνουμε ότι:

 • στο Απογραφικό Δελτίο Εισόδου Μέρος Β θα πρέπει να απαντήσετε ΝΑΙ
 • στο Απογραφικό Δελτίο Εισόδου Μέρος Β3 θα πρέπει να απαντήσετε ΝΑΙ στο ότι είστε φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πλήρους φοίτησης
 • στο Απογραφικό Δελτίο Εξόδου Μέρος Β θα πρέπει να απαντήσετε ΝΑΙ
 • στο Απογραφικό Δελτίο Εξόδου Μέρος Β3 θα πρέπει να απαντήσετε ΝΑΙ

 

Σας παρακαλούμε θερμά να τα συμπληρώσετε και να μας τα αποστείλετε ηλεκτρονικά καθώς είναι υποχρεωτική η υποβολή τους.

 

Στο gpa1@uniwa.gr θα πρέπει να στείλουν οι φοιτητές των Τμημάτων:

 • Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
 • Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
 • Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού
 • Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
 • Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών
 • Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών
 • Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας
 • Τμήμα Μαιευτικής
 • Τμήμα Νοσηλευτικής
 • Τμήμα Φυσικοθεραπείας
 • Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής
 • Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
 • Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
 • Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών

 

Στο gpa2@uniwa.gr θα πρέπει να στείλουν οι φοιτητές των Τμημάτων:

 • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
 • Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας
 • Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής
 • Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
 • Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών
 • Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής
 • Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

 

 • Τέλος, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα δεδομένα των απαντήσεών σας θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Διαχειριστική Αρχή Προγράμματος “Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021 – 2027 και ΕΛΚΕ ΠΑΔΑ) για το σκοπό της διαχείρισης του προγράμματος και της άσκησης των αρμοδιοτήτων αξιολόγησης και ελέγχου, σύμφωνα με το Ενωσιακό και το σχετικό με την εφαρμογή του Εθνικό δίκαιο.

 

 • Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για τους ανωτέρω σκοπούς, πραγματοποιείται ιδίως υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων των περιπτώσεων γ` και ε` της παραγράφου 1 του άρθρου 6 και της περίπτωσης ζ` της παρ. 2 του άρθρου 9 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

 

 • Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 12 έως 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, διατηρείτε – ως υποκείμενα των δεδομένων – τα δικαιώματα ενημέρωσης και πρόσβασης, τα δικαιώματα διόρθωσης και διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, το δικαίωμα εναντίωσης και το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκριση.

Πού μπορούν οι φοιτητές να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση;

 

Οι φοιτητές μπορούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στην ημεδαπή και συγκεκριμένα σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων που μπορούν να πραγματοποιηθούν και στον Δημόσιο Τομέα. Οι εξαιρέσεις αυτές εξετάζονται κατά περίπτωση από το εκάστοτε Τμήμα. Οι εξαιρέσεις αυτές αφορούν σε ιδιαιτερότητες του προγράμματος σπουδών, είτε σε ειδικές κατηγορίες φοιτητών και δεν μπορούν να ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο ποσοστό σε σχέση με την πρακτική άσκηση στον Ιδιωτικό Τομέα.

 

Πώς θα βρω φορέα υποδοχής πρακτικής άσκησης (ΦΥΠΑ);

Μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες από:

• Από τη σελίδα της Πρακτικής Άσκησης, στην ενότητα “Αγγελίες“.
• Τους καθηγητές του τμήματός σας λαμβάνοντας υπόψη πάντα το γνωστικό αντικείμενο που σας ενδιαφέρει.
• Το σύστημα «ΑΤΛΑΣ». Για να εισέλθετε στο σύστημα ΑΤΛΑΣ χρησιμοποιείτε τους κωδικούς του Ευδόξου, με τους οποίους έχετε πρόσβαση στο online φοιτητολόγιο.
• Τις λίστες συνεργαζόμενων φορέων που διαθέτει το κάθε Τμήμα.
• Δικούς σας ανθρώπους που μπορεί να δουλεύουν στο χώρο.
• Το Διαδίκτυο.

 

Σε κάθε περίπτωση ο ΦΥΠΑ πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο σύστημα ΑΤΛΑΣ.

Ποια είναι η αμοιβή της πρακτικής άσκησης και πότε καταβάλλεται;

 

Η αποζημίωση των ασκούμενων φοιτητών για ένα (1) μήνα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται σε 280,00€, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλιστικής κάλυψης.

 

Τι ισχύει με την ασφάλιση κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης;

 

Στη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ο ασκούμενος φοιτητής ασφαλίζεται μόνο κατά επαγγελματικού κινδύνου. Η ασφαλιστική αυτή εισφορά ανέρχεται στο 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης και καλύπτεται από κονδύλια της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

 

Ποια είναι η διάρκεια και το ποιο το ωράριο της πρακτικής άσκησης;

Η πρακτική άσκηση δύναται να διαρκεί από δύο (2) έως πέντε (5) μήνες πλήρους απασχόλησης, ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών του εκάστοτε Τμήματος του ΠΑΔΑ:

 

Τμήμα Πρακτική Άσκηση
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία 2 μήνες υποχρεωτική
Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης 5 μήνες προαιρετική
Διοίκησης Επιχειρήσεων 2 μήνες προαιρετική
Διοίκησης Τουρισμού 5 μήνες υποχρεωτική
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 3 μήνες προαιρετική
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 2 μήνες προαιρετική
Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών 4 μήνες υποχρεωτική
Βιοϊατρικών Επιστημών 4 μήνες προαιρετική
Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας 4 μήνες υποχρεωτική ο Τομέας Δημόσιας Υγείας

3 μήνες προαιρετική ο Τομέας Κοινοτικής Υγείας

Μαιευτικής 5 μήνες υποχρεωτική
Νοσηλευτικής 2 μήνες υποχρεωτική
Φυσικοθεραπείας 4 μήνες υποχρεωτική
Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας 2 μήνες υποχρεωτική
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής 2 μήνες προαιρετική
Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 3 μήνες υποχρεωτική
Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών 3 μήνες προαιρετική
Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής 3 μήνες προαιρετική
Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 2 μήνες προαιρετική
Μηχανικών Βιοϊατρικής 3 μήνες προαιρετική
Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών 3 μήνες προαιρετική
Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής 3 μήνες προαιρετική
Μηχανολόγων Μηχανικών 2 μήνες προαιρετική
Ναυπηγών Μηχανικών 4 μήνες προαιρετική
Πολιτικών Μηχανικών 4 μήνες προαιρετική

 

Ως ωράριο πλήρους απασχόλησης ανά μήνα των ασκούμενων φοιτητών ΑΕΙ, θεωρείται το αντίστοιχο θεσμοθετημένο ωράριο πλήρους απασχόλησης των εργαζομένων του ΦΥΠΑ, στην αντίστοιχη ειδικότητα.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του φοιτητή προς τον ΦΥΠΑ;

 

Ο ασκούμενος στον χώρο εργασίας του, υποχρεούται να ακολουθεί τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση που ισχύει για το προσωπικό της επιχείρησης ή της υπηρεσίας. Αυθαίρετες απουσίες ή παράβαση των κανονισμών του εργασιακού χώρου μπορεί να οδηγήσουν στη διακοπή της απασχόλησης.

 

Δικαιούται άδεια απουσίας κατά τη διάρκεια της πρακτικής του άσκησης ο φοιτητής;

 

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο ασκούμενος φοιτητής δεν μπορεί να απουσιάσει, παρά μόνο δικαιολογημένα και για σοβαρούς λόγους. Οι ημέρες απουσίας δύναται να είναι ανάλογα με τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης το πολύ έως:

 

Διάρκεια Πρακτικής Άσκησης Ημέρες Άδειας
2 μήνες 1 δικαιολογημένη ημέρα
3 μήνες 2 δικαιολογημένες ημέρες
4 μήνες 3 δικαιολογημένες ημέρες
5 μήνες 4 δικαιολογημένες ημέρες

 

Οι απουσίες καταχωρούνται αυστηρά στο βιβλίο πρακτικής άσκησης.

 

Τι ισχύει για τους εργαζόμενους φοιτητές και την πρακτική άσκηση;

 

Οι εργαζόμενοι με πλήρη απασχόληση φοιτητές δεν δύναται να ενταχθούν στην Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ, καθώς ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα με την ασφάλισή τους.

 

Ωστόσο για τους φοιτητές που ακολουθούν πρόγραμμα σπουδών ΤΕΙ, η δημόσια υπηρεσία ή η ιδιωτική επιχείρηση στην οποία εργάζεται ο φοιτητής υποχρεούται να τον τοποθετήσει σε τμήμα ή θέση ανάλογη με το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών του, που θα του παρέχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα για όσο χρόνο διαρκεί η άσκηση, εφόσον υφίσταται τέτοιο τμήμα ή θέση.

 

Σε περίπτωση που ο φοιτητής εργάζεται σε δημόσια υπηρεσία και δεν υπάρχει στην υπηρεσία του τμήμα ή θέση συναφής με το γνωστικό αντικείμενο της συγκεκριμένης πρακτικής άσκησης, μπορεί να υπάρξει απόσπαση σε υπηρεσία που είναι ανάλογη με το αντικείμενο των σπουδών του υπαλλήλου και θα αφορά το χρονικό διάστημα της πρακτικής άσκησης.

 

Τι ισχύει για την πρακτική άσκηση των φοιτητών που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία;

Δεν υπάρχει ειδική νομοθετική ρύθμιση για τους φοιτητές που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία. Σύμφωνα με γνωμοδοτήσεις του Υπουργείου Παιδείας, είναι δυνατόν να πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής τους θητείας. Αυτό μπορεί να συμβεί εφόσον υπηρετούν σε συναφή, με το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών υπηρεσία ή εφόσον τοποθετηθούν σε υπηρεσία συναφή με το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών τους. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προηγηθεί η σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής πρακτικής άσκησης του Τμήματος.

 

Ο φοιτητής οφείλει να προσκομίσει κάθε αποδεικτικό στοιχείο που βεβαιώνει την εποπτευόμενη, συνεχή και πλήρη πρακτική του άσκηση στη σχετική στρατιωτική υπηρεσία που υπηρετεί ή που τοποθετείται.

 

Οι φοιτητές που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής τους θητείας δε λαμβάνουν τη χρηματική αποζημίωση που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, λόγω της ιδιότητάς τους ως στρατευμένων και ως εκ τούτου δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

Μπορεί να υπάρξει αλλαγή ΦΥΠΑ κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης;

 

Σε περίπτωση που η διοίκηση του ΦΥΠΑ δεν ακολουθεί σε γενικές γραμμές το πρόγραμμα απασχόλησης των ασκούμενων ή τους ετεροαπασχολεί, είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, να διακοπεί η άσκηση στον συγκεκριμένο εργασιακό χώρο.

 

Στην περίπτωση που ο ασκούμενος διαπιστώσει ότι δεν απασχολείται σε θέματα της ειδικότητάς του υπό ευρεία έννοια, οφείλει να το δηλώσει με σημείωμά του, τόσο στον επόπτη που έχει ορισθεί για τον χώρο εργασίας, όσο και στον επόπτη καθηγητή του Τμήματός του. Ο τελευταίος αποφασίζει αν συντρέχει λόγος αλλαγής θέσης εργασίας ή όχι. Στην περίπτωση που συντρέχει λόγος, συνεργάζεται με την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης για την τοποθέτηση του ασκούμενου σε άλλη θέση.

 

Για τους μήνες που απασχολήθηκε ο φοιτητής συμπληρώνει το βιβλίο πρακτικής και παίρνει τη σχετική βεβαίωση από τον εργοδότη. Στη συνέχεια στη νέα θέση πραγματοποιείται πρακτική άσκηση μόνο για το διάστημα που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρονικού διαστήματος της πρακτικής άσκησης.

 

Πού απευθύνομαι για ό,τι χρειαστεί για θέματα Πρακτικής Άσκησης;

 

• Επιτροπή πρακτικής άσκησης Τμήματος / Επόπτης πρακτικής άσκησης φοιτητή
• Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημιούπολης Άλσους Αιγάλεω
• Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημιούπολης Αρχαίου Ελαιώνα

 

Δημοσιότητα

 

Το σύνολο των διαδικασιών της πρακτικής άσκησης υλοποιείται κεντρικά μέσω της ιστοσελίδας Πρακτικής Άσκησης praktiki.uniwa.gr:
– Αναρτώνται οι «Ανακοινώσεις Έναρξης Πρακτικής Άσκησης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ» στην ιστοσελίδα Πρακτικής Άσκησης και αναδημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του οικείου Τμήματος.
Επισημαίνεται ότι ανακοινώσεις που δεν έχουν αναρτηθεί προηγουμένως στην ιστοσελίδα της Πρακτικής Άσκησης δεν θα έχουν ισχύ και οι αιτήσεις που έχουν τυχόν υποβληθεί, θα θεωρούνται άκυρες.
– Αναρτώνται τα πρακτικά αξιολόγησης των τμημάτων στην ιστοσελίδα Πρακτικής Άσκησης και στη συνέχεια ακολουθεί η διαδικασία των ενστάσεων. Τα πρακτικά αναρτώνται υπογεγραμμένα.
– Ο φοιτητής που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα, δικαιούται να προσφύγει ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων του Τμήματός του εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα της Πρακτικής Άσκησης.
– Μετά τη λήξη της περιόδου των ενστάσεων, συντάσσονται οι πίνακες ανάθεσης από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του οικείου Τμήματος και στη συνέχεια αναρτώνται στην ιστοσελίδα Πρακτικής Άσκησης.

 

Επισημαίνεται ότι σε όλα τα έντυπα (εσωτερικά και εξωτερικά) που διακινούνται στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης Πρακτικής ΕΣΠΑ, επιβάλλεται να υπάρχουν σε εμφανή σημεία τα λογότυπα του ΕΣΠΑ.

 

Συνοδευτικά Έντυπα
 • Για τη “Βεβαίωση αποδοχής φοιτητή για Πρακτική Άσκηση” δείτε εδώ και για τα Συγκεντρωτικά στοιχεία εδώ.
 • Για το “Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης”, δείτε εδώ.
 • Για τη “Βεβαίωση ολοκλήρωσης”, δείτε εδώ.
 • Για το “Απογραφικό Δελτίο Εισόδου”, δείτε εδώ.
 • Για το “Απογραφικό Δελτίο Εξόδου”, δείτε εδώ.

Η Πράξη «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ακ. ετών 2022 - 2023 & 2023 - 2024» υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021 - 2027», και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).