Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ – Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας

Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ – Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας

Το τμήμα Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας ενημερώνει τους φοιτητές του τμήματος ότι για το εαρινό εξάμηνο του 2019-20 υπάρχουν εκατό (100) θέσεις πρακτικής άσκησης μέσω της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», με πιθανότητα έναρξης πρακτικής άσκησης στις 1/4 ή 15/4 και στις 01/05/2020.

Επίσης υπάρχουν έξι (6) θέσεις πρακτικής άσκησης (φοιτητές οι οποίοι θα λάβουν πτυχίο ΤΕΙ) μέσω της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», με ημερομηνίες έναρξης πρακτικής άσκησης στις 1/4 ή 15/4 και στις 01/05/2020.

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, παρακαλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν Γραμματεία του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας:
1. Αίτηση συμμετοχής
2. Αναλυτική βαθμολογία
3. Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος ότι ο υποψήφιος/φια έχει δυνατότητα τέλεσης ΠΑ
4. Βεβαίωση αποδοχής από το Φορέα Υποδοχής
μέχρι και την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020 στην σελίδα της Πρακτικής άσκησης και στη σελίδα του τμήματος, εδώ.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλη την ανακοίνωση, εδώ.