Νέα

Ανακοινώνεται προς όλους τους φοιτητές που πραγματοποιούν την Πρακτική Άσκηση τους, ότι δεν θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές του μηνός Ιανουαρίου 2020, για όσους δεν έχουν στείλει ηλεκτρονικά το έντυπο αναγγελίας έναρξης Πρακτικής άσκησης φοιτητών (ΕΡΓΑΝΗ - Έντυπο Ε3.5), στο αντίστοιχο γραφείο Πρακτικής Άσκησης των 2...

Ανακοινώνεται προς όλους τους φοιτητές που πραγματοποιούν την Πρακτική Άσκηση τους, ότι δεν θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές του μηνός Δεκεμβρίου 2019, για όσους δεν έχουν στείλει ηλεκτρονικά το έντυπο αναγγελίας έναρξης Πρακτικής άσκησης φοιτητών (ΕΡΓΑΝΗ - Έντυπο Ε3.5), στο αντίστοιχο γραφείο Πρακτικής Άσκησης των 2...

ΕΡΓΑΝΗ: Αλλαγές στην απόφαση για την υποβολή των εντύπων – Νέο έντυπο αναγγελίας έναρξης/μεταβολών πρακτικής άσκησης σπουδαστών/φοιτητών. Βάσει της 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (ΦΕΚ Β’ 3520/19-9-2019) θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά το έντυπο Ε3.4 για έναρξη, μεταβολή, λήξη μαθητείας και το έντυπο Ε3.5 για έναρξη, μεταβολή, λήξη πρακτικής άσκησης. Συνημμένο...

Μια μεγάλη έρευνα πρόκειται να υλοποιηθεί από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ) σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Στατιστικής) σχετικά με τη βελτίωση της εργασιακής κατάστασης συμμετεχόντων σε προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Από...

Με την τροποποίηση του Κανονισμού του ΕΚΤ (άρθρ. 273 του Κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046, «Omnibus»), καταργήθηκαν οι κοινοί/υποχρεωτικοί δείκτες που αναφέρονται στο είδος του νοικοκυριού. Οι απαντήσεις σας στις ερωτήσεις: «Είστε μέλος νοικοκυριού στο οποίο κανείς δεν εργάζεται; Είστε μέλος νοικοκυριού με συντηρούμενα τέκνα στο οποίο...

Το γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προσκαλεί τους υπευθύνους των τμημάτων της Πρακτικής Άσκησης τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11.30 π.μ., σε ενημερωτική συνάντηση για την «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», στην αίθουσα Κ6.120 στον 1ο όροφο της...