Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης

 

Οι φοιτητές του τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης που ενδιαφέρονται να κάνουν την πρακτική τους άσκηση, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον κ. Δημήτριο Κουή στο email: dkouis@uniwa.gr καθώς και στη σελίδα του τμήματος, εδώ.

 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

 

Οι φοιτητές του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να κάνουν την πρακτική τους άσκηση, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την κ. Ειρήνη Σαμαντά στο email: isamanta@uniwa.gr.

 

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

 

 

Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού

 

Οι φοιτητές του τμήματος Διοίκησης Τουρισμού που ενδιαφέρονται να κάνουν την πρακτική τους άσκηση, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την κ. Αθηνά Παπαγεωργίου στο email: papageorgiouathina@yahoo.gr καθώς και στη σελίδα του τμήματος, εδώ.

 

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

 

Οι φοιτητές του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής που ενδιαφέρονται να κάνουν την πρακτική τους άσκηση, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την κ. Αικατερίνη Λεκαράκου στο email: k.lekarakou@yahoo.com.

 

Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

 

Οι φοιτητές του τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία που ενδιαφέρονται να κάνουν την πρακτική τους άσκηση, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την κ. Τρυφαίνη Σιδηροπούλου στο email: sidirofg@uniwa.gr καθώς και στη σελίδα του τμήματος, εδώ.