Σχολή Επιστημών Τροφίμων

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

 

Οι φοιτητές του τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων που ενδιαφέρονται να κάνουν την πρακτική τους άσκηση, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την κ. Δήμητρα Χούχουλα στο email: dhouhoula@uniwa.gr.

 

Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών

 

Οι φοιτητές του τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών που ενδιαφέρονται να κάνουν την πρακτική τους άσκηση, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την κ. Ελισάβετ Κουσίση στο email: ekoussissi@uniwa.gr καθώς και στη σελίδα του τμήματος, εδώ.