Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ – Τμήμα Μαιευτικής

Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ – Τμήμα Μαιευτικής

Το τμήμα Μαιευτικής ενημερώνει τους φοιτητές του τμήματος ότι για το εαρινό εξάμηνο του 2020 υπάρχουν εκατοπενήντα (150) θέσεις πρακτικής άσκησης μέσω της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», με πιθανότητα έναρξης Πρακτικής Άσκησης στις 01/05/2020, 15/05/2020, 01/06/2020, 15/06/2020, 01/07/2020, 15/07/2020, 01/08/2020.

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, παρακαλούνται να καταθέσουν στην γραμματεία τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι και 13/03/2020.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλη την ανακοίνωση, εδώ.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2020, στη σελίδα της Πρακτικής Άσκησης και στην σελίδα του τμήματος.