Πρακτική άσκηση στην εταιρεία “Μυτιληναίος”

Πρακτική άσκηση στην εταιρεία “Μυτιληναίος”

Η εταιρεία “Μυτιληναίος”, μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις της Ελλάδας με ισχυρή διεθνή παρουσία σε τέσσερις τομείς δραστηριότητας, Μεταλλουργίας, Έργων EPC, Ηλεκτρικής Ενέργειας και Εμπορίας Φυσικού Αερίου, επιθυμεί να απασχολήσει τελειόφοιτο AEI/ΤΕΙ για την πρακτική του άσκηση στο τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης έργων EPC της εταιρίας MYTILINEOS S.A.

Ο εκάστοτε φοιτητής θα δραστηριοποιείται με:
– Συστηματική παρακολούθηση συμβάσεων προμηθευτών.
– Συμμετοχή σε οικονομικά reports.
– Συμμετοχή σε controlling διαδικασίες της Οικονομικής Διεύθυνσης.

Δεν απαιτούνται κάποια συγκεκριμένα qualifications καθώς η θέση προορίζεται για πρακτική άσκηση φοιτητών. Ιδανικά θα ήταν επιθυμητό να βρίσκονται στον τελευταίο χρόνο φοίτησης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: natalia.karampournioti@mytilineos.gr και στο τηλ. 2106877423.