Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ – Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής

Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ – Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής

Το Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής ενημερώνει τους φοιτητές του τμήματος ότι για το εαρινό εξάμηνο του 2020 υπάρχουν είκοσι (20) θέσεις πρακτικής άσκησης μέσω της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» για φοιτητές που θα λάβουν πτυχίο ΠΑΔΑ και δέκα (10) θέσεις για φοιτητές οι οποίοι θα πάρουν πτυχίο ΤΕΙ, θα είναι διάρκειας έξι (6) μηνών και με πιθανότητα έναρξης πρακτικής άσκησης στις 1/4/2020, στις 15/4/2020 και 1/5/2020.

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, παρακαλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν τα δικαιολογητικά στην γραμματεία του Τμήματος για την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης οπωσδήποτε εμπρόθεσμα και με αριθμό πρωτοκόλλου. Απαραίτητα να αναγράφουν το ΑΦΜ τους, αριθμό λογαριασμού τραπέζης με το όνομά τους και τα στοιχεία του εργοδότη αν υπάρχει.
1. Αίτηση συμμετοχής (αριθμός πρωτοκόλλου)
2. Αναλυτική Βαθμολογία με αναγραφή του μέσου όρου
3. portfolio εργασιών
μέχρι και την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020 στην σελίδα της Πρακτικής άσκησης και στη σελίδα του τμήματος, εδώ.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλη την ανακοίνωση, εδώ.