Πίνακας αποτελεσμάτων τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Πίνακας αποτελεσμάτων τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές/τριες που επελέγησαν βάσει των κριτηρίων της πρόσκλησης της 28-02-2022 για τη χρηματοδότηση της Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ είναι αυτοί/τες με τους κάτωθι Αριθμούς Μητρώου:

1. 50106801
2. 48347366
3. 48346274
4. 50344323
5. 50345075
6. 50106871
7. 50345089
8. 48345734
9. 50346053
10. 48346271
11. 50106915
12. 48345177
13. 48345632
14. 50346196

Μπορείτε να δείτε το πρακτικό αξιολόγησης εδώ.